Hoe stralingwerende schuifdeuren bijdragen aan de personeels- en patiëntveiligheid in ziekenhuizen

De voordelen van röntgenapparatuur en – vloeistoffen voor behandelmethodes wegen duidelijk op tegen de risico’s van beperkte blootstelling van ziekenhuispersoneel en patiënten aan straling. Maar om te zorgen dat de blootstelling ook daadwerkelijk minimaal blijft, dienen maximale beschermende maatregelen te worden genomen. Daarbij hoort ook het toepassen van stralingwerende schuifdeuren bij het afsluiten van OK-complexen en röntgenafdelingen.

Röntgenapparatuur en -vloeistoffen worden op regelmatige basis gebruikt in de gezondheidszorg voor het stellen van diagnoses maar ook voor therapie. Denk aan CT-scans, röntgenfoto’s, fluoroscopie, röntgendoorlichting en radiotherapie. Bij dit proces komt straling vrij. Bij eenmalige blootstelling weegt het kleine risico niet op tegen het voordeel van een snelle en accurate diagnose door het gebruik van röntgenapparatuur. Maar bij regelmatige blootstelling kan straling een risico vormen voor de personeels- en patiëntveiligheid. Het is belangrijk om medewerkers, passanten en patiënten te beschermen tegen onnodige blootstelling. Om de veiligheid te waarborgen worden muren en vloeren die bijvoorbeeld OK-complexen afschermen ingelegd met lood. Maar ook de schuifdeuren die toegang verlenen moeten ervoor zorgen dat de straling niet lekt naar omliggende ruimtes. In dit artikel leggen wij u uit hoe röntgenstraling werkt, wat de gevaren zijn en hoe de ziekenhuisdeuren van Metaflex kunnen bijdragen aan de veiligheid in ziekenhuizen.

Werking van röntgenstraling op patiëntveiligheid

Om een ruimte waar röntgenstraling wordt gebruikt goed in te kunnen richten en om te weten welke producten u nodig hebt, is het van belang te begrijpen hoe röntgenstraling werkt. Voor het maken van een röntgenfoto wordt gebruik gemaakt van ioniserende straling, kortweg straling genoemd. Iedereen staat dagelijks bloot aan straling. Het gaat hier om zeer geringe hoeveelheden achtergrondstraling, die wordt uitgedrukt in milliSievert (mSv). In Nederland ontvangen wij hiervan ongeveer 2 mSv per jaar, door straling uit de aardbodem, uit het heelal en bijvoorbeeld ook uit bouwmaterialen als gips en beton. De dosis van een gewone röntgenfoto van hart en longen bedraagt ongeveer 0,09 mSv.
Röntgenstralen gaan vrijwel ongestoord door de lucht in de longen, wat moeilijker door bijvoorbeeld spieren en lever, en het moeilijkst door bot. Daar treedt dus de meeste uitdoving (absorptie) op. Een deel van de röntgenstraling gaat dus ongestoord door het lichaam heen en een deel wordt in het lichaam geabsorbeerd, zonder dat de patiënt zelf radioactief wordt.

stralingsoppervlakte compress
De kracht van röntgenstraling in vergelijking tot de afstand van de bron

De kracht van straling

Hoe verder een persoon verwijderd is van de bron, hoe lager de opgelopen hoeveelheid straling is. Hierbij geldt dat wanneer een persoon twee keer zover weg staat, deze hoeveelheid straling vier keer lager ligt. Wanneer een patiënt of medewerker drie keer zover wegstaat van de bron is de impact van de straling negen keer kleiner.

Bij het gebruik van röntgen is er sprake van twee soorten straling: primaire straling en strooistraling. De primaire straling komt rechtstreeks uit de bron en wordt gebruikt voor de diagnose. De strooistraling ontstaat bij weerkaatsing van de primaire straling vanaf de patiënt of een ander oppervlak. Deze is minder krachtig dan de primaire straling en gaat alle kanten op.

Röntgenstraling en patiëntveiligheid

Dat doelgerichte blootstelling juist kan bijdragen aan de patiëntveiligheid, laten de huidige ontwikkelingen in (hybride) OK-complexen zien. Hierbij kan gedacht worden aan interventie radiologie of ’opereren zonder snijden’. Het betreft hier minimaal invasieve, beeldgestuurde behandelingen waarbij onder andere tumoren op kunnen worden gespoord en gericht behandeld. Aan de hand van verschillende technieken wordt ervan binnenuit getracht de patiënt te genezen door middel van radiotherapie. Hierdoor blijft het gezonde weefsel intact, zijn zware operaties niet meer nodig, is de kans op complicaties kleiner en hoeven patiënten minder lang in het ziekenhuis te blijven. Met als gevolg dat de gezondheidskosten dalen en patiëntveiligheid stijgt.

Onderzoek heeft echter ook uitgewezen dat hoge doses of langdurige blootstelling aan straling kanker kan veroorzaken en aangeboren afwijkingen bij baby’s. Deze effecten van wegen niet op tegen de voordelen die de korte blootstelling van radiologie biedt voor de patiëntveiligheid, maar moeten logischerwijs wel zoveel mogelijk worden beperkt.

Toepassing van stralingswerende deuren

Juist met het oog op de toename van radiologische behandelingen, is het voor de waarborging van de patiëntveiligheid en die van uw medewerkers van belang om hen niet onnodig bloot te stellen aan straling van röntgenapparatuur. Dat betreft dus met name strooistraling. Om te voorkomen dat de straling lekt naar andere ruimtes moeten desbetreffende ruimtes, zoals OK-complexen, goed worden afgesloten met onder meer stralingswerende ziekenhuisdeuren. Dit zijn met lood ingelegde ziekenhuisdeuren en kozijnen. Door loden platen van1 tot 4 millimeter dik toe te passen vanaf de bovenzijde van het kozijn tot op slechts 31,5 millimeter van de grond, kan het stralingslek tot een minimum worden beperkt, waardoor de vitale delen van buitenstaanders en passanten beschermd worden tegen de röntgenstraling.

De benodigde hoeveelheid lood (1-4mm) wordt bepaald aan de hand van verschillende factoren waaronder het aantal stralingsapparaten en de afstand tussen de deur en het apparaat. Deze dikte wordt weergeven in ‘mm loodequivalent’ en wordt berekent door de dikte van het materiaal te delen door de ‘stralingsfactor’ van het materiaal. Lood heeft bijvoorbeeld factor 1, wat betekent dat de loodequivalent van 1mm lood, 1mm is. Kiezelbeton daarentegen heeft een factor van 80. Dit betekent dat er 80mm kiezelbeton nodig is om dezelfde stralingswering te verkrijgen als 1mm lood.

De rol van deuren bij borgen personeels- en patiëntveiligheid

Stralingswerende ziekenhuisdeuren van Metaflex dragen ook op andere manieren bij aan de personeels- en patiëntveiligheid. De luchtdichte afsluiting zorgt voor een gecontroleerde luchtstroom en draagt daarmee bewezen bij aan het inperken van ziekteverspreiders en voldoet daardoor tevens aan de toekomstige BBL-richtlijnen voor rookwerendheid (Sa en S200). Aanvullend kan de schuifdeur 30 of 60 minuten brandwerend EI1 worden uitgevoerd.

Benieuwd naar de mogelijkheden en wat Metaflex voor u en uw ziekenhuis kan betekenen? Wij informeren u er graag over!

Recente nieuwsberichten

Hoe wordt de luchtdichtheid getest?

Hoe wordt de luchtdichtheid getest?

29 februari 2024

Bij Metaflex maken we gebruik van geavanceerde technologieën en duurzame materialen om te zorgen dat onze hermetische voldoen aan de juiste normen. Dit kan op de volgende manieren: Classificaties van Luchtdichtheid De luchtdichtheid van hermetische schuifdeuren wordt typisch ingedeeld in klassen volgens de Europese norm EN 12207 of vergelijkbare internationale standaarden. Deze klassen geven de […]
Verder lezen
Sprankelende dagen gewenst!

Sprankelende dagen gewenst!

21 december 2023

𝐍𝐚𝐦𝐞𝐧𝐬 𝐌𝐞𝐭𝐚𝐟𝐥𝐞𝐱 𝐰𝐞𝐧𝐬𝐞𝐧 𝐰𝐢𝐣 𝐢𝐞𝐝𝐞𝐫𝐞𝐞𝐧 𝐞𝐞𝐧 𝐯𝐫𝐨𝐥𝐢𝐣𝐤𝐞 𝐤𝐞𝐫𝐬𝐭 𝐞𝐧 𝐞𝐞𝐧 𝐬𝐜𝐡𝐢𝐭𝐭𝐞𝐫𝐞𝐧𝐝 𝟮𝟬𝟮𝟰! ✨ Wij kijken vol verwachting uit naar het nieuwe jaar en de voortzetting van onze gezamenlijke successen. Wij hebben van 23 december tot 3 januari een korte winterpauze om het nieuwe jaar met frisse energie te beginnen. Op 4 januari staan wij weer […]
Verder lezen

Wilt u meer weten over onze deuroplossingen?

Neem contact op