Geluidwerende deuren

Geluidwerende deuren zijn een belangrijk aandachtspunt in voornamelijk ziekenhuizen. Geluidsoverdracht dient geminimaliseerd te worden voor privacy overwegingen maar ook voor optimaal comfort voor patiënt en werknemer.

Ook in de industrie kunnen geluidwerende deuren noodzakelijk zijn om bijvoorbeeld machineruimtes af te scheiden van kantoorruimtes.

Metaflex heeft geluidwerende deuren in haar assortiment tot 39 dB. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

 

 

Bekijk deursytemen

Informatie

Geluidsisolatie

Geluidsisolatie is het beperken van het verschil in geluidsniveau tussen twee ruimtes. De waarde die hieraan gekoppeld wordt geeft aan in welke mate materiaal een geluidsreducerende werking heeft. Om dit aan te duiden worden verschillende termen gebruikt:

Rw-waarde:

Dit is de geluidsisolatiewaarde van het deurblad. De metingen worden alleen uitgevoerd op de body van een deur in een statische toestand, dus zonder eventuele omrandingen en afdichtrubbers. Het geluidsverschil wordt gemeten in de twee ruimtes die de deur van elkaar scheidt. Deze methode is conform ISO10140-2.

Rw,p-waarde:

Dit is de praktijkwaarde gemeten in een laboratorium. De metingen worden uitgevoerd op een volledige schuifdeurconstructie in gebruikstoestand. Bij deze meting wordt daarom ook rekening gehouden met de rubbers en omranding. Gebruikstoestand wil zeggen dat vlak voorafgaande aan de test de deur minstens 5 keer wordt geopend en weer wordt gesloten.

Rw,r-waarde:

Dit is de praktijkwaarde in de toegepaste situatie. Het deursyteem wordt bij deze test op de locatie waar de deur gebruikt gaat worden getest. Het verschil met de rw,p-waarde is afhankelijk van de kwaliteit van installeren en afstellen van de deur en het kozijn.

Lµ-waarde:

Dit is geen eigenschap van een schuifdeur. Het geeft de geluidsisolatie in de toegepaste situatie weer en is afhankelijk van het volume en galm van de ontvangstruimte. De Lµ-waarde is afhankelijk van de grootte en de aankleding van de ontvangstruimte. Het gebruik van harde materialen in de aankleding veroorzaken een hoger volume en galm dan het gebruik van zachte materialen.

Wensen geluidwerendheid

Om geluidsisolatie uit te drukken wordt gebruik gemaakt van het lucht-geluidsniveauverschil: DnT,A. De DnT,A waarde wordt uitgedrukt in decibel (dB). De DnT,A-waarde kan alleen in de praktijk worden gerealiseerd, omdat er rekening gehouden moet worden met invloedsfactoren die de geluidsisolatie negatief kunnen beïnvloeden.

De Nederlandse overheid heeft de volgende grenswaarden opgesteld aan geluidniveau van buitengeluid:

Verblijfsgebied of bedgebied Grenswaarde weg- of spoorweglawaai Grenswaarde industrielawaai
Verblijfsgebied 33 dB 35 dB(A)
Bedgebied 28 dB 30 dB(A)

Voor het geluidsniveau tussen verschillende ruimtes onderling gelden geen wettelijke eisen. Toch gelden er wel degelijk wensen met betrekking tot de geluidswerendheid in diverse soorten ruimtes.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • Geluidsgevoelige ruimten met verhoogde privacy, zoals behandel-, onderzoek- en spreekkamers.
  • Geluidsgevoelige ruimten zoals bijvoorbeeld patiëntenkamers.
  • Verminderd of matig geluidgevoelige ruimten als vergaderkamers, werkkamers of kantoorruimten.
  • Niet- geluidsgevoelige ruimten zoals opslagruimten, technische ruimten en verkeersruimten.

Wij adviseren u graag over de wenselijke geluidsisolatie waarden in uw situatie.

Wilt u meer weten over onze deuroplossingen?

Neem contact op