Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Metaflex wil bijdragen aan een betere wereld. Daarom conformeren wij ons aan vier van de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN, de Sustainable Development Goals (SDG). Ons doel: van de wereld een betere plek maken in 2030.

Zeventien concrete ambities

De Sustainable Development Goals (SDG) zijn in 2012 opgesteld als vervolg op de eerste Millennium Development Goals die in 2000 werden afgesproken. Die eerste afspraken concentreerden zich op het bestrijden van extreme armoede, ongelijkheid, ziekte en honger. Sommige van de ontwikkelingsdoelen werden geheel behaald en op andere doelen werden goede resultaten geboekt. De huidige SDG doelen zijn gebaseerd op inbreng van individuen en organisaties en hebben dus meer draagvlak. Ook zijn ze ambitieuzer. Behalve aan de strijd tegen armoede en honger wordt nu wereldwijd aandacht besteed aan veiligheid, economische ontwikkeling en milieu. Achter de 17 doelen zitten 169 targets die de doelen nog concreter maken. Voor meer informatie hierover verwijzen we je graag naar de website van SDG Nederland.

SDG POSTER NonUN NL PNG 1 e1665495218734

De vier doelen waaraan Metaflex zich conformeert zijn; goede gezondheid en welzijn, betaalbare en duurzame energie, eerlijk werk en economische groei en ten slotte verantwoorde consumptie en productie.

3. Goede gezondheid en welzijn

Gezondheid en welzijn voor jong en oud: een groot doel dat de SDG concreet maakt door targets te stellen met betrekking tot het terugbrengen van kindersterfte, moedersterfte, alcohol- en drugsverslavingen en verkeersdoden. Ook zijn er targets voor het waarborgen van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.

Metaflex besteedt aandacht aan dit doel middels praktische oplossingen in onze fabrieken die de veiligheid van onze werknemers waarborgen. Denk bijvoorbeeld aan stofreductie en het gebruik van beschermende materialen. We onderwerpen onze machines aan veiligheidschecks waarmee we de gebruiksveiligheid voor onze werknemers vergroten. Ten slotte hechten we veel waarde aan certificeringen. Denk hierbij aan de VCA certificering voor het bedrijf, maar ook CCV certificeringen voor onze werknemers die gebruik maken van heftrucks.

3.Goede gezondheid en welzijn 1 compress 2
7.Betaalbare en duurzame energie compress 2

7. Betaalbare en duurzame energie

Betaalbare en duurzame energie is een belangrijke onderdeel in de ontwikkeling van ons welzijn en onze welvaart. Dit SDG stelt verschillende targets voor onder meer zoals universele beschikbaarheid van betaalbare en betrouwbare energie, meer gebruik maken van hernieuwbare energie, meer internationale samenwerking om onderzoek te doen naar schone energie en het aanbieden van duurzame energie aan alle ontwikkelingslanden.

Om aan dit doel bij te dragen, zet Metaflex allereerst stappen om een goed beeld te krijgen van haar ecologische voetprint. In de aankomende drie jaar zullen we onze CO² uitstoot in drie stappen compenseren. We beginnen met compensatie voor onze reizen door bijvoorbeeld het planten van bomen. Daarna zullen we dit uitbreiden door de uitstoot van onze fabrieken te compenseren. Op dit moment kijken we naar de mogelijke invulling van de energietransitie. Ten slotte willen we ons driejarenplan voltooien aan de hand van een Life Cycle Assesment (LCA). Hierover leest u meer onder SDG 12.    

8. Waardig werk en economische groei

Een aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei. Dat vereist dat iedereen die in staat is om te werken, de kans moet krijgen om dat te doen onder goede en eerlijke arbeidsomstandigheden. Deze banen moeten economische groei stimuleren zonder dat het milieu extra wordt aangetast. Andere targets binnen dit SDG zijn gesteld op het vlak van werkloosheid, kinderarbeid en slavernij.

Metaflex heeft dit doel gekozen met het oog op ons zusterbedrijf in India. In dit land dragen wij bij aan bovenstaande targets door middel van verschillende projecten. Bijvoorbeeld door steun te bieden aan kansarme meisjes zodat zij kunnen opklimmen in de maatschappij en door onderwijsbeurzen te bieden aan mensen zonder de juiste middelen om door te studeren. 

8.Waardig werk en economische groei compress 2
12.Verantwoorde consumptie en productie compress 2

12. Verantwoorde consumptie en productie

Dit doel richt zich op duurzame consumptie- en productiepatronen waarbij het gebruik van vervuilende energiebronnen wordt verminderd. Productieprocessen moet schoner gemaakt worden aangezien er nog steeds veel afval in de lucht, het water en de bodem zit. De targets die dit doel concretiseren hebben betrekking op eerlijke voedselproductie, voedselverspilling en afvalproductie.

Zoals gezegd bij doel 7, vermindert Metaflex haar ecologische voetprint met als uiteindelijk doel onze producten energieneutraal te produceren. Wij maken daarvoor onder meer gebruik van de eerder beschreven LCA. Daarbij innoveren we met het gebruik van producten die minder schadelijk zijn voor het milieu, als startpunt voor een volledig circulair product.

Wilt u meer weten over onze deuroplossingen?

Neem contact op