Privacyverklaring Metaflex

Download de PDF versie van onze privacy statement.

Het doel van deze privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor Metaflex Doors Europe B.V.. Wij hebben deze privacyverklaring geïnventariseerd om u te informeren over hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, delen en opslaan.

Deze prvacyverklaring heeft betrekking op de online diensten van Metaflex Doors Europe B.V. (“Metaflex”) en bevat algemene informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door werknemers, partners en aan Metaflex gelieerde ondernemingen. Metaflex verwerkt persoonsgegevens die via de website worden verzameld in overeenstemming met deze Privacyverklaring en de General Data Protection Regulation (GDPR). Lees deze Privacyverklaring zorgvuldig voordat u de website bezoekt. Neem contact met ons op als u vragen hebt.

Persoonlijke gegevens verzameld op de website

Metaflex verzamelt online je persoonsgegevens wanneer je een formulier invult voor een adviesaanvraag, contactaanvraag, informatieaanvraag, eventregistratie, situatieanalyse, nieuwsbriefaanvraag of sollicitatie. De formulieren geven aan welke gegevens nodig zijn om gebruik te maken van de dienst en welke persoonsgegevens optioneel zijn. Bij het aanmaken van een account voor de webshop worden ook persoonsgegevens verzameld. Metaflex gebruikt ook Google Analytics en Hotjar om anonieme websitegegevens te verzamelen en te analyseren om de gebruikerservaring en de inhoud te verbeteren.

De gegevens die verzameld kunnen worden zijn:

 • Naam
 • Adres
 • Bedrijfsgegevens
 • E-mailadres
 • Gebruikersnaam
 • Informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier.
 • Inloggegevens
 • Motivatiebrief
 • CV

Het verzamelen van persoonsgegevens

Metaflex verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens om:

 • te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
 • diensten op maat te leveren;
 • potentiële klanten te voorzien van specifieke informatie
 • u te identificeren en met u te communiceren;
 • u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, servicebericht of ander elektronisch bericht te sturen;
 • u te voorzien van een gebruikersaccount;
 • interne registers bij te houden;
 • onze website verbeteren en ontwikkelen;

Beheer van uw persoonlijke gegevens

We nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonlijke gegevens te beperken. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens beveiligd is en dat onze beveiligingsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd.

Metaflex bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn van persoonsgegevens is afhankelijk van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. In ieder geval wordt rekening gehouden met de geldende wettelijke bewaartermijn, de redelijke verwachting dat persoonsgegevens nog worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen en met de gerechtvaardigde belangen van Metaflex. Zodra de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd.

Delen en publiceren van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens die door Metaflex worden verwerkt, worden niet verkocht aan derden. Metaflex kan delen van het bedrijf overlaten aan derden. Metaflex deelt uw gegevens met derden als dat nodig is voor het uitvoeren van de bedrijfsactiviteiten. Metaflex werkt nauw samen met zijn netwerk van distributeurs en deelt waar nodig persoonsgegevens met zijn distributeurs om uw verzoeken beter te kunnen afhandelen.

Contact opnemen met Metaflex

Neem contact op met Metaflex als u de door ons opgeslagen persoonsgegevens wilt controleren op juistheid. In geval van onjuiste informatie zal Metaflex de informatie op uw verzoek wijzigen of verwijderen.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt met uw toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken door contact op te nemen met Metaflex. Omdat het voor de levering van diensten en producten noodzakelijk is om persoonsgegevens te verwerken, kan het intrekken van uw toestemming ertoe leiden dat wij u sommige of alle diensten en producten niet kunnen aanbieden.

Neem voor meer informatie contact op met Metaflex.

Wilt u meer weten over onze deuroplossingen?

Neem contact op