CE mark

CE-markering branddeuren

22-3-2018

De verbetering van de brandveiligheid is een ontwikkeling die al tijden bezig is. Daarin zijn branddeuren belangrijk om vluchtroutes te beschermen en de brand te beperken. Op het moment verschillen de eisen en kwaliteit van brandwerende deuren per land in Europa. In 2014 is een nieuwe Europese norm geïntroduceerd om de wet- en regelgeving voor branddeuren uniform te maken binnen Europa. Alleen een nieuwe EN-norm is niet genoeg om te zorgen voor uniforme regelgeving binnen de grenzen van Europa. Daarvoor moet de CE-markering voor branddeuren verplicht worden gesteld. In dit blog wordt dieper ingegaan op deze procedure en de gevolgen ervan.

CE-markering

De EN-normen worden binnen elke lidstaat op dezelfde manier getest en geclassificeerd, hierdoor wordt in heel Europa een minimale kwaliteit verlangt. Als de norm verplicht is, moet een product met een specifieke eigenschap uit de norm een CE-markering hebben. CE staat voor Conformité Européenne, wat ‘conform Europese regelgeving’ betekend. Een fabrikant garandeert met een CE-markering, net als met een EN-norm, dat haar product voldoet aan bepaalde veiligheidseisen die in Europa geëist worden. Daardoor mogen producten met CE-markering in heel Europa vrij verhandeld worden. De EN-norm geldt als een richtlijn voor het voldoen aan de Europese regelgeving. Van deze richtlijn mag alleen weloverwogen worden afgeweken.

Procedure

Voor branddeuren is een CE-markering momenteel nog niet verplicht. De Europese Commissie kan een procedure om de CE-markering te verplichten starten door een EN-norm aan te halen in het Publicatieblad van de Europese Unie. In 2015 heeft de Europese Commissie de norm EN 16034:2014 over brand- en rookwerende bouwmaterialen aangehaald in het Publicatieblad.

Dit zette, vanaf 1 september 2016, een drie jarige co-existentie periode in gang waarin producenten van branddeuren zich aan kunnen passen aan de nieuwe norm en lidstaten de Europese regelgeving kunnen doorvoeren. In deze periode kunnen fabrikanten de CE-markering ook toepassen op hun gecertificeerde producten, zonder dat de markering verplicht is. Nationale normen worden na de co-existentie periode overstegen. Dit wil zeggen dat nationale normen die conflicteren met de 20109 EN 16034-1 norm voor 1 september teruggetrokken moeten worden door de lidstaten. Strengere normen in bepaalde lidstaten blijven geldig voor deze specifieke lidstaat.

Verplicht

Als de co-existentie periode op 1 september 2019 eindigt, moet iedere branddeur in principe verplicht voorzien zijn van CE-markering. Om branddeuren in Europa te mogen verhandelen moeten zij beschikken over een CE-markering en fabrikanten moeten dit kunnen aantonen met een CE Conformiteitsverklaring. Door deze verklaring op te stellen neemt de fabrikant de verantwoordelijkheid voor de conformiteit van het product op zich. Op de prestatieverklaring (DoP) moet ook worden vermeld dat het product over een CE-markering beschikt. Deze verklaring moet bij producten worden geleverd als een geharmoniseerde Europese standaard van toepassing is. In de DoP wordt het toepassingsgebied en de prestaties van een product aangegeven.

De CE-markering kan niet alleen voor de EN 16034-1 norm. Voor de CE-markering moet deze norm gecombineerd worden met een andere norm die van toepassing is op de branddeur. De norm voor binnendeuren voor voetgangers: EN 14351-2 is nog in de ontwerpfase, hierdoor kunnen binnendeuren voor voetgangers vanaf 1 september 2019 nog niet beschikken over een CE-markering.

Normaal gesproken geeft een fabrikant een CE-markering aan haar eigen product en hoeft dan niet te bewijzen of het product voldoet aan de eisen van de CE-markering. Wanneer uit de praktijk blijkt dat het product niet voldoet aan de eisen, wordt gecontroleerd of het product voldoet aan de Europese regelgeving. Bij branddeuren wordt daarentegen jaarlijks gecontroleerd of de branddeur wordt geproduceerd zoals aangegeven is.

Dit artikel delen:
Terug naar overzicht
Link: https://www.metaflexdoors.com/nl/deuren.aspx
Bekijk hier onze deuren

Bekijk onze brede assortiment aan standaard en op maat gemaakte deuroplossingen voor diverse toepassingen.

Lees verder
Link: 2509
Advies over uw project

Onze adviseurs helpen u graag vrijblijvend met uw projectspecifieke behoeften. Profiteer nu van onze jarenlange ervaring.

Lees verder