BREEAM NL

BREEAM koel- en vriesdeuren checklist

11-7-2018

BREEAM is een beoordelingsmethode om de duurzaamheid van gebouwen te bepalen. BREEAM  heeft vier verschillende keurmerken: Gebiedsontwikkeling, Nieuwbouw en Renovatie, In-Use en Sloop en Demontage. In dit artikel wordt het Nieuwbouw en Renovatie keurmerk besproken.

Voordelen BREEAM keurmerk

Een BREEAM keurmerk heeft een aantal voordelen voor de eigenaar van het gebouw. Duurzame gebouwen met een BREEAM certificering worden aantrekkelijker voor huurders en gebruikers, waardoor de waarde van het gebouw stijgt.

Daarnaast biedt een BREEAM certificaat mogelijkheden om subsidies te krijgen. Daardoor is een BREEAM certificering een waardevolle investering met een positieve ROI. De hoogte van de subsidies zijn wel afhankelijk van het jaar waarin u de aanvraag indient en op welk BREEAM niveau het project wordt gecertificeerd. Een gebouw kan gecertificeerd worden met één tot en met vijf sterren. Daarbij staat één ster voor ‘Pass’ en vijf sterren voor ‘Outstanding’.

Een ander voordeel van de BREEAM certificering is kostenbesparing. Uit onderzoek van de World Green Buidling Council blijkt namelijk dat de investering wordt terugverdiend door een reductie van operationele, onderhouds-, energie- en waterkosten.

Deuren BREEAM

De beoordelingsmethode van BREEAM is een complex en lang document. De score wordt opgebouwd door de scores van categorieën op te tellen: management (12%), gezondheid (15%), energie (19%), transport (8%), water (6%), materialen (12,5%), afval (7,5%), landgebruik & ecologie (10%) en tot slot vervuiling (10%). In dit artikel wordt ingezoomd op koel- en vriesdeuren. Hieronder staat alles om uw koel- en vriesdeuren BREEAM-proof te maken.

1. Energiezuinige koel- en vriesopslag

Een energiezuinige koel- en/of vriesopslag is een belangrijk onderwerp in BREEAM methodiek. BREEAM stelt eisen aan de deuren van een koel- of vriesopslag met een inhoud groter dan 1500 liter.

De eerste eis houdt in dat een koel- of vriesdeur zelfsluitend moet zijn of voorzien moet zijn van strokengordijnen. Een automatisch sluitende deur voorkomt dat de deur open blijft en te veel geconditioneerde lucht doorlaat. Dit doen strokengordijnen ook in mindere mate. Als er koel- of vriesmeubelen aanwezig zijn moeten deze afgedekt worden wanneer ze niet in gebruik zijn. De koel- of vriesmeubelen hoeven niet afgedekt worden als er een zelfsluitende deur wordt toegepast.

Wanneer de deur gesloten is, moet de ruimte haar temperatuur ook behouden zonder veel energie te verspillen. Hierbij is het gebruik van isolatiemateriaal belangrijk. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor deuren, maar ook voor daken en wanden. BREEAM beoordeelt de isolatiewaarde van de constructie aan de hand van de som van de warmteweerstand van de lagen: R = å (Rm) = ( d / λ ). Hoe hoger deze waarde is, hoe slechter het materiaal warmte geleidt en hoe beter het werkt als isolatiemateriaal. Bij een temperatuur tussen de 12°C en -10°C moet deze waarde tenminste 6,20 m2 K/W zijn. Voor tempraturen lager dan -10°C geldt een minimale waarde van 10,50 m2 K/W. Houd daarom rekening met de isolatiewaarden van het deursysteem.

Als de deur wel opengaat, vindt BREEAM dat de deuropening zo klein mogelijk moet zijn. Bij het openen van de deur ontsnapt geconditioneerde lucht en dit kan mede beperkt worden door de deuropening te minimaliseren in relatie tot de functionaliteit. Een deur die alleen door voetgangers wordt gebruikt, moet daarom kleiner zijn dan een deur waar vorkheftrucks gebruik van maken.

Wanneer een grote deur noodzakelijk is, oppert BREEAM het gebruik van een voetgangersdoorgang. Dit kan een ingebouwde loopdeur zijn of een kleinere opening van de deur. Om goederen in en uit een koel- of vriescel met grote deur te transporteren noemt BREEAM de toepassing van een  rollenbaan met luchtsluis.

BREEAM noemt verder het plaatsen van luchtgordijnen en luchtsluizen op zinvolle plaatsen, het inrichten van een gekoelde voorruimte voor een vriescel en tot slot dat de verdamper niet boven de toegangsdeur moet worden geplaatst.

2. Robuust ontwerpen

BREEAM schrijft naast energiebesparende maatregelen voor koel- en vriesdeuren ook maatregelen voor het robuust ontwerpen van vloeren, wanden en deuren voor. Plaatsen met een verhoogd risico op beschadigingen, zoals doorgangen waar veel voetgangers gebruik van maken moeten worden beschermd. Doorgangen die gebruikt worden door rol-, steek-, palletwagens of heftrucks en kwetsbare gebouwdelen, zoals deuren, kunnen worden beschermd door bijvoorbeeld slagplaten, bumpers en palen te plaatsen.

3. Verantwoorde herkomst materialen

In de beoordelingsmethode van BREEAM zijn ook punten te behalen met het verantwoorden van de herkomst van hoofdbouwdelen, waaronder binnendeuren. Om punten te kunnen verdienen moet het hout 100% duurzaam geproduceerd zijn en 80% van de gebruikte materialen voor de hoofdbouwdelen moet een verantwoorde herkomst hebben. BREEAM heeft een calculator ontworpen die bepaalt hoeveel punten daadwerkelijk verdiend worden. Daarbij wordt extra gelet op de verantwoorde herkomst van isolatiemateriaal.

4. Gebruikershandleiding

Tot slot kan een punt worden verdient door een eenvoudige handleiding voor de huurder/gebruiker en niet-technische beheerder van het gebouw te ontwikkelen met informatie over het gebruik van het gebouw en milieuprestatie van het gebouw. De handleiding voor apparaten en installaties kan opgesplitst worden in een deel voor gebruikers en de gebouwbeheerder. Voor gebruikers moet in deze handleiding opgenomen worden waar de installaties zich bevinden, hoe de bediening werkt en wie er benaderd moet worden in geval van een storing. Voor de gebouwbeheerder moet explicietere informatie over de apparatuur en installaties beschreven worden. Verder bestaat de gebruikershandleiding nog uit andere onderdelen die geen betrekking hebben op de binnendeuren.

Bron: BREEAM NL

Checklist downloaden

Vul hieronder uw gegevens in en u wordt automatisch doorverwezen naar een pagina waar u de checklist kunt downloaden.
Dit artikel delen:
Terug naar overzicht
Link: https://www.metaflexdoors.com/nl/deuren.aspx
Bekijk hier onze deuren

Bekijk onze brede assortiment aan standaard en op maat gemaakte deuroplossingen voor diverse toepassingen.

Lees verder
Link: 2509
Advies over uw project

Onze adviseurs helpen u graag vrijblijvend met uw projectspecifieke behoeften. Profiteer nu van onze jarenlange ervaring.

Lees verder