Afbeelding: metaflex_corona_feiten

11 Relevante Corona-feiten voor de voedingsindustrie

15-4-2020

Het BfR, het Duitse Federale Instituut voor Risicobeoordeling, publiceerde 30 maart een artikel met feiten over Corona zoals die tot nu toe bekend zijn. Metaflex hoopt haar opdrachtgevers in de voedingsindustrie in deze cruciale tijd van dienst te kunnen zijn, door de voor hen relevante vragen en antwoorden op een rij te zetten. Daarnaast hebben we het RIVM en andere relevante bronnen geraadpleegd, voor een zo compleet mogelijk overzicht.  

Metaflex heeft de tekst van BfR met zorg vertaald en die vragen en antwoorden die relevant kunnen zijn voor haar opdrachtgevers in de voedingsindustrie, op een rij gezet. Daarnaast hebben wij uiteraard ook de website van het RIVM en andere relevante bronnen geraadpleegd.

Druppel- en smeerbesmetting

Hoe dit exacte Corona-virus SARS-CoV-2 zich verspreid is hetzelfde als nauwverwante andere Corona-virussen, zoals SARS. Zoals u allicht weet, verspreidt het Corona-virus zich voornamelijk via zogenaamde druppelbesmetting. Hierbij verspreiden besmette mensen het coronavirus via vochtdruppeltjes in de lucht, die vervolgens worden ingeademd. Daarnaast kunnen ziekteverwekkers op de handen via smeerbesmetting terechtkomen op de slijmvliezen van mond, neus of ogen waar ze tot een infectie leiden.

1. Hoe lang kan het virus overleven op levensmiddelen of voorwerpen?

Doordat Coronavirussen relatief onstabiel zijn op een ander oppervlak dan van een levende gastheer, is de overlevingskans van het virus op levensmiddelen of voorwerpen zeer gering. Overleving van het virus hangt af van onder meer de temperatuur, luchtvochtigheid en conditie van het oppervlak, alsook van de specifieke virusstam en de hoeveelheid virus. Overdracht is enkel mogelijk gedurende een korte periode nadat het oppervlak door directe druppelbestemming besmet is geraakt. De eerste laboratoriumonderzoeken van een Amerikaanse werkgroep laten zien dat het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 na een sterke besmetting maximaal 3 uur als aerosol (stofdeeltjes of vochtdruppeltjes in de lucht, red.), maximaal 4 uur op koperoppervlakken, maximaal 24 uur op karton en maximaal 2-3 dagen op roestvrij staal en kunststof besmettelijk kan blijven.

Er zijn geen gevallen bekend waarbij is aangetoond dat mensen op andere manieren dan druppel- of smeerbesmetting, besmet zijn geraakt met het nieuwe coronavirus. Dat geldt dus ook voor consumptie van besmette levensmiddelen of aanraking van besmette voorwerpen.

2. Kan men besmet raken met SARS-CoV-2 via besmet diepvriesvoedsel?

De tot nu toe bekende coronavirussen SARS en MERS zijn ongevoelig voor kou en kunnen bij minus 20 graden Celsius 2 jaar lang in bevroren toestand besmettelijk blijven. Bij het bereiden van levensmiddelen moeten daarom – altijd maar zeker de komende jaren - de algemene hygiëneregels streng in acht worden genomen. Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen voor besmettingen met SARS-CoV-2 door consumptie van (bevroren) levensmiddelen. Aangezien de virussen gevoelig zijn voor hitte, is het besmettingsrisico verder te verlagen door het voedsel goed te verhitten alvorens het te consumeren.

3. Kunnen coronavirussen worden overgedragen via bakkerswaar, vers fruit en verse groenten?

Als het virus via niesen of hoesten op bakkerswaar, fruit of groente terecht is gekomen, is smeerbesmetting van een ander persoon in principe mogelijk, meldt het BfR. Toch gaan we er in Nederland vanuit dat verspreiding via voedsel niet mogelijk is. “Coronavirussen hebben een dier of mens nodig om 'in leven te blijven' en te groeien. Dat kan niet in voedsel”, meldt het RIVM. Metaflex kan enkel de tegenstelling in de berichtgeving constateren.

Buiten kijf staan ook hier weer de algemene hygiëneregels, zoals regelmatig de handen wassen, hoesten en niesen in de ellenboog en proberen niet met de handen aan het gezicht te komen. Etenswaren dienen in zoveel mogelijk beschermd te worden tegen het niezen en hoesten van medewerkers. Medewerkers met lichte verkoudheidsverschijnselen dienen thuis te blijven. Gezien het tekort aan mondkapjes voor zorgpersoneel en een verhoogd risico bij verkeerd gebruik, kunnen wij het gebruik van mondkapjes niet aanraden. Bij de bereiding van fruit en groente geldt dat de levensmiddelen voortijdig grondig en de handen voor het tijdens de bereiding regelmatig gewassen moeten worden. Aangezien de virussen gevoelig zijn voor hitte, is het besmettingsrisico verder te verlagen door het voedsel goed te verhitten.

Hoewel overdracht van het virus via besmette levensmiddelen of geïmporteerde producten onwaarschijnlijk is, moet men bij de omgang hiermee de gebruikelijke hygiëneregels aanhouden, zoals regelmatig handen wassen en hygiënisch bereiden van voedsel. De BfR schreef de regels voor omgang met levensmiddelen in huishoudens helder op in deze publicatie.

4. Kunnen coronavirussen worden overgedragen via de melk van koeien die verontreinigd voer hebben gegeten?

Overdracht van SARS-Cov-2 via melk is, net als voor de andere levensmiddelen geldt, volgens de huidige stand van de wetenschap onwaarschijnlijk. Er zijn bij het BfR  noch bij het RIVM tot nu toe geen gevallen bekend waarbij SARS-CoV-2 op deze manier is overgedragen.

5. Kun je het nieuwe coronavirus krijgen via drinkwater?

Er zijn geen gevallen bekend van overdracht via drinkwater, zo meldt het RIVM. Het virus is tot nu toe ook niet aangetoond in Nederlands kraanwater. “In Nederland bestaat strenge wetgeving om de microbiologische veiligheid van drinkwater te bewaken. Daarbij houden we ook rekening met bescherming tegen virussen. Dit is redelijk uniek in de wereld en beschermt ons ook tegen het nieuwe coronavirus.”

6. Kunnen geïmporteerde goederen uit gebieden waar de ziekte heerst een besmettingsbron zijn voor mensen?

Op basis van bovenstaande feiten, is het volgens de huidige stand van de wetenschap onwaarschijnlijk dat geïmporteerde goederen, zoals levensmiddelen of gebruiksvoorwerpen, een bron van besmetting kunnen vormen. Deze inschatting blijft ook van kracht na de nieuwste publicatie over het overlevingsvermogen van de bekende Coronavirussen door onderzoekers aan de universiteiten van Greifswald en Bochum.

7. Kunnen medewerkers die halffabricaten, componenten of andere producten verder verwerken, besmet raken met de nieuwe ziekteverwekker als deze zich op de producten bevindt?

Aangezien het coronavirus weinig stabiel is in de omgeving, lijkt overdracht van ziekteverwekkers langs deze weg onwaarschijnlijk.

8. Kan SARS-CoV-2 in kantines worden overgedragen via serviesgoed en bestek?

In principe kan het coronavirus op bestek of serviesgoed terecht komen als een besmette persoon daar rechtstreeks op niest of hoest en kan het op deze vaste oppervlakken enige tijd overleven. Smeerbesmetting lijkt mogelijk te zijn als het virus via het bestek of de handen op de slijmvliezen van de mond- en keelholte of de ogen terecht komt. Bij het BfR en bij de RIVM zijn tot nu toe geen gevallen bekend waarbij SARS-CoV-2 op deze manier is overgedragen.

9. Wordt het virus inactief gemaakt door afwassen (met de hand of in de vaatwasser)?

Coronavirussen zijn, net als alle virussen die met een vetlaag (lipidenlaag) zijn omhuld, gevoelig voor vetoplossende stoffen zoals alcohol of oppervlakte-actieve stoffen die als vetoplosser in afwasmiddelen zitten. Hoewel hierover aangaande SARS-CoV-2 nog geen specifieke gegevens beschikbaar zijn, is het zeer waarschijnlijk dat deze stoffen het virusoppervlak beschadigen en zo het virus uitschakelen. Dat geldt in het bijzonder als het vaatwerk in de vaatwasser bij 60 graden Celsius of heter wordt gereinigd en gedroogd.

10. Kunnen Coronavirussen overleven op textiel?

Het BfR en het RIVM hebben op dit moment geen informatie over de overlevingsduur van het SARS-CoV-2-virus op textiel. Voor de veiligheid kunnen bedrijfskleding en ander textiel het beste gewassen worden bij een temperatuur van minstens 60 °C met een wasmiddel – bij voorkeur een wasmiddel voor witte was - en vervolgens grondig worden gedroogd. In keukens en op toiletten dienen geen textiel te worden gebruikt voor het drogen van handen, maar papieren handdoekjes.

Verdere informatie vindt u onder meer bij het Robert Koch-instituut.  

11. Welke desinfectiemiddelen zijn effectief tegen het nieuwe Coronavirus?

Het Nederlandse Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) meldt dat in principe alle desinfectiemiddelen met een virusclaim en het juiste toepassingsgebied ingezet kunnen worden voor de bestrijding van het Coronavirus. “Het betreft desinfecteermiddelen voor menselijke hygiëne, aangebracht op of in contact gebracht met de huid met als hoofddoel deze te desinfecteren. Deze staan in de toelatingen Databank bij biociden met het producttype PT01. Daarnaast zijn desinfecteermiddelen te gebruiken die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt, maar bijvoorbeeld op oppervlakten; deze staan in de databank bij biociden met het producttype PT02.

De desinfectiemiddelen die in Nederland gebruikt mogen worden zijn te vinden in de databank van het Ctgb en de databank van ECHA.” Beide databanken zijn te vinden via deze link.

Goed handen wassen met zeep is en blijft het meest effectieve middel om het virus te bestrijden. Antibacteriële producten zoals antibacteriële handgels (die niet werkzaam zijn tegen virussen) zijn logischerwijs niet effectief.

Over het BfR

Het Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) is een onafhankelijke wetenschappelijke instelling onder de koepel van het Duitse Ministerie voor voeding en landbouw (BMEL). Het instituut adviseert de federale regering en de bondslanden bij vragen over de veiligheid van levensmiddelen, chemicaliën en producten. Het BfR voert eigen onderzoek uit op het gebied van onderwerpen die verband houden met de beoordelingstaak.

Over het Ctgb

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) beoordeelt of gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig zijn voor mens, dier en milieu voordat ze worden verkocht. 

Metaflex heeft de grootste zorg besteed aan de samenstelling van dit artikel om haar opdrachtgevers zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kunnen aan de tekst geen rechten worden ontleed en kan Metaflex op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld. Indien u vragen heeft over het Corona-virus en de aanpak ervan in de voedingsindustrie, dan raden wij u aan om contact op te nemen met het RIVM. Bij ons kunt u altijd terecht met vragen over de gewenste condities in uw ruimtes. Wij wensen iedereen een flinke dosis doorzettingsvermogen in deze uitdagende situatie en uiteraard een goede gezondheid.

Dit artikel delen:
Terug naar overzicht
Link: https://www.metaflexdoors.com/nl/deuren.aspx
Bekijk hier onze deuren

Bekijk onze brede assortiment aan standaard en op maat gemaakte deuroplossingen voor diverse toepassingen.

Lees verder
Link: 2509
Advies over uw project

Onze adviseurs helpen u graag vrijblijvend met uw projectspecifieke behoeften. Profiteer nu van onze jarenlange ervaring.

Lees verder