Intensive Care

Op een Intensive care liggen patiënten die erg verzwakt zijn en waarbij een hygiënische en beschermde omgeving van groot belang is voor de patiëntveiligheid (clicklink). Om dit te kunnen waarborgen is het van belang dat de verschillende IC ruimtes op de juiste manier worden afgesloten. Zo kunnen patiënten worden beschermd tegen invloeden van buitenaf en kan er worden voldaan aan alle veiligheidseisen. Mogelijke gevaren kunnen zijn:

  • Infectieziekten door virussen en/of bacteriën
  • Rook- en brandontwikkeling

Bekijk welke deursystemen de patiëntveiligheid op de IC kunnen waarborgen:

Bekijk deursytemen

Intensive Care

Patiënten die op een Intensive Care (IC) verblijven hebben korte of lange duur intensieve zorg nodig omdat het eigen lichaam hier niet in kan voorzien. Deze intensieve zorg bestaat uit het ondersteunen, of in sommige gevallen zelfs overnemen, van lichaamsfuncties. De situatie van de patiënt vraagt dan extra aandacht op het gebied van ademhaling, bloedsomloop, interne of externe organen of het zenuwstelsel.

Schone lucht

Omdat de lichamelijke toestand van IC patiënten verzwakt is, is het nog belangrijker om hen te beschermen tegen het gevaar van infectieziektes. Virussen en bacteriën met infectieziektes als gevolg hebben een grote invloed op verzwakte lichamen. Schone lucht zorgt ervoor dat de kans op besmettingsgevaar veel lager ligt en waardoor de infectierisico’s verminderen. Het is daarom van groot belang dat deze hygiënische omgeving zo goed mogelijk wordt gewaarborgd, luchtdichte deuren kunnen hier goed van pas komen.

Schuifdeursystemen op een IC

Bij het openen en sluiten van een deur verplaatst de lucht zich van de ene ruimte naar de andere ruimte. In eerste instantie lijkt er geen gevaar te schuilen in het verplaatsen van lucht. Echter, wanneer deze lucht bacteriën of ziekteverwekkers bevat is het wel gevaarlijk. Zeker wanneer de deur open gaat tussen een geïsoleerde ruimte, zoals een IC, en een andere ruimte. Daarom is het belangrijk dat de luchtverplaatsing tussen ruimtes wordt geminimaliseerd.

Schuifdeuren versus draaideuren

De hoeveelheid lucht die verplaatst bij het openen van een deur, is afhankelijk van verschillende factoren. Zo blijkt dat de snelheid van openen, de tijd dat de deur openstaat, het passeren van de deuropening maar ook het type deur van invloed te zijn op de hoeveelheid luchtverplaatsing. Uit verschillende onderzoeken komt bijvoorbeeld naar voren dat schuifdeuren voor minder luchtverplaatsing zorgen dan draaideuren. Hierbij zorgen dubbele draaideuren voor de meeste verplaatsing en enkele schuifdeuren voor de minste verplaatsing. Voor meer informatie over het inperken van infectierisico’s op uw Intensive Care verwijzen we u graag naar onze whitepaper.
Meer tonen Minder tonen

Wilt u meer weten over onze deuroplossingen?

Neem contact op